Política de privacitat

Les dades personals de contacte proporcionats per vostè amb la finalitat de gestionar la nostra relació comercial, conformen un tractament identificat com «CLIENTS» del qual Restaurant Can General. -amb CIF B17866773, domicili en Carretera GIV-5331, km 1, 17181 Aiguaviva, Girona, telèfon 972 473 063 i correu electrònic restaurantcangeneral@gmail.com és Responsable.

Aquestes dades seran conservades durant 4 mesos i mentre sigui necessari per complir amb qualsevol obligació legal; la base que legitima el tractament és l’execució d’un contracte en el qual l’interessat és part. Les seves dades no seran cedides a excepció de les autoritats competents que ho sol·licitin en l’exercici de les seves atribucions o per donar compliment a una obligació legal. En relació a l’efectiva prestació de servei podran ser comunicades a proveïdors de serveis tecnològics per a ús de l’aplicatiu de comandes en línia i operadors logístics per a l’enviament de les comandes (si es dóna el cas).

Pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat de dades, oposició i limitació del tractament, enviant un escrit al RESTAURANT, al correu electrònic prèviament assenyalat, adjuntant fotocòpia del seu D.N.I. i indicant en l’assumpte «protecció de dades».

Li recordem que si estigués en desacord amb el tractament que realitzem de les seves dades personals i d’acord amb el que estableix el RGPD, pot presentar una reclamació a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.